Guinardó


Recentment (gener 2015) s’ha obert el nou Mercat del Guinardó amb serveis com un Supermercat i aparcament per a clients. Cal enllestir la resta d'equipaments previstos al conjunt de l'illa del Mercat: CAP, centre de dia i residencia per a gent gran, casal de joves, i l'escola bressol. També cal enllestir part dels jardins i accessos. La MPGM dels Tres Turons afecta algunes peces a l’àmbit del Parc del Guinardó, recentment s’han expropiat i enderrocat peces a l’Av Mare de Déu de Montserrat. Un altre repte és la recuperació de la Torre Garcini per al barri. Les actuacions urbanístiques al sud del barri van encaminades a establir un eix d’espais lliures, parcs i equipaments entre la Plaça Maragall i el Parc del Guinardó. Es fa necessària l’actualització del Pla de mobilitat, sobretot als entorns de l’Hospital de Sant Pau, així com millorar l’aspecte de la zona afectada per l’estació de la L9 a Sant Pau.
  1. Recuperar la Torre Garcini per a fer un equipament de gestió cívica
  2. Remodelació de l’espai dels jardins de Rovellat Pla, on s’instal·larà el museu del moble vell i fer horts urbans
  3. Fer un procés participatiu vinculant sobre l’espai de Talleres Muñoz, conjuntament amb el barri de Can Baró
  4. Realitzar millores al parc del Guinardó, millorar la il·luminació nocturna, els accessos i fer un circuit esportiu
  5. Estudiar la viabilitat de recuperar la finca del carrer de l’Arc de Sant Martí amb el carrer de Comalada o sol·licitar-ne la cessió per a construir un espai polivalent per a infants, joves i gent gran
  6. Implantar start-up relacionades amb la investigació científica en Salut dins del recinte modernista de Sant Pau
  7. Fer més accessible per a la ciutadania el recinte modernista de Sant Pau
  8. Millorar la Ronda del Guinardó en la zona afectada per l’estació de la L9 a Sant Pau
  9. Potenciar l’entorn comercial de Ronda Guinardó, Pi i Margall i Sant Antoni Maria Claret.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada